Politiek is de enige vredige manier voor echte verandering

Politiek1Als je niet van politiek houdt en jezelf niet kunt zien als deel ervan omdat je het oordeelt, is je hersenspoeling compleet want politiek is de enige vredige manier met welke echte verandering kan gebeuren. Het is belangrijk dit te realiseren en politiek actief te worden om te begrijpen hoe de wereld momenteel geleid wordt.

Saboteer jezelf niet door iets te oordelen zonder het belang ervan te begrijpen in de levens van alle mensen in deze wereld.

Politiek is gekidnapt geworden door Groot Geld voor Gewin door gehersenspoelde controle, toch blijft ’t HET voertuig met welke wat het beste voor allen teweeg gebracht kan worden. Ik ben EEN stem voor Wereldgelijkheid is hoe elk persoon individueel zelfverandering als wat het beste is voor alle leven werkelijk kan maken. Realiteit is het resultaat van wat we toestaan en aanvaarden met ons dagelijkse bestaan als we stemmen voor wat hier is. Dat is waarom we verantwoordelijk zijn voor alles dat bestaat op de manier dat het bestaat.

Zelfverandering is een stap maar het is niet genoeg. Alleen als een groep kan echte verandering bereikt worden en hier maakte Groot Geld het zeker dat ieder is verdeeld in EEN alleen en zo werd de mensheid veroverd.

Bernard Poolman

Depressie is een poging om controle over de mensen om je heen uit te oefenen

Dit is een vertaling van de video: Depression is an attempt to control people in your environment, van Bernard Poolman gedaan in oktober 2011.

Depressie is een poging om controle over de mensen om je heen uit te oefenen. Het is noodzakelijk om deze opmerking te verduidelijken, omdat sommigen de context van de woorden nog niet hebben begrepen. Bekijk het eens op deze manier, los van de manier waarop je nu tegen depressie aankijkt. Met depressie is er een gesprek gaande in jou vanuit een gevoel, het is een standpunt, een visuele of in de vorm van gesprekken met jezelf of doormiddel van het aannemen van een specifieke rol die jou van binnen uit in een depressie trekt. Welke vorm het ook is, er vindt een vorm van zelf bekritisering plaats tijdens het proces van depressie, en het is uiteindelijk allemaal te doen om aandacht te trekken.

Dat wil zeggen, de poging om aandacht te trekken, het is een poging om de uitkomst te controleren. Het heeft normaal gesproken te maken met iemands standpunt dat, iets anders, of iemand anders, of een situatie verantwoordelijk zou moeten zijn voor het feit of jij gelukkig bent. Dus hier komt absoluut geen zelfbeheersing aan te pas. Er wordt vaak het excuus gebruikt dat ook anderen last hebben van depressie en daarnaast het excuus dat jij niet de discipline hebt om ook maar iets te kunnen doen. Maar het gaat totaal niet over discipline, het gaat om zelfbeheersing.

Discipline is een proces waarin je iemand anders volgt en nodig hebt, omdat je niet op je eigen benen kunt staan. Zelfbeheersing is het samen aanvaarden van een pad, terwijl je op je eigen benen staat. Discipline is alleen aan de orde, wanneer je zelfbeheersing nog niet in overweging hebt genomen. Terwijl je op deze manier juist alleen in overweging neemt, dat je jezelf saboteert en dat maakt je destructief, omdat je in een depressie verkeert.  Je bent dus naar je eigen maatstaaf niet effectief, en nog een gelijke ten aanzien van alles in deze wereld. Je bent minder dan, en jij creëerde die evenredigheid, jij riep dat vonnis uit over jezelf en dat vonnis is de oorzaak van jouw depressie.

In sommige gevallen kan de depressie ook veroorzaakt worden door  een chemische onbalans, wat in bijna alle gevallen wordt veroorzaakt door het niet hebben van evenwichtige voeding. Je voelt je dan vaak fysiek zwaar, wat je dan vervolgens verward met depressie. Hierdoor creëer je een idee over depressie, je denkt erover en daarmee creëer je een psychische stoornis die vaak gepaard gaat met een fysieke stoornis. Ik bedoel maar, zoiets is een gebrek aan zelfbeheersing  en het is pas gebrek aan zelf-discipline wanneer je de hulp die je geboden wordt in de wind slaat, omdat je niemand volgt die je laat zien hoe het moet. Je probeert het allemaal zelf te doen en daardoor ben je nog niet 1 en gelijk aan alles, wat maakt dat je achteloos faalt en zo zul je al falende ook nog eens andere mensen hun kansen onmogelijk maken.

Omdat jij spreekt over al je eigen niet gedisciplineerde ongein zonder zelfbeheersing, in plaats van je de meest basale dingen aan te leren. Wanneer je faalt is dat niet iets om trots op te zijn. Dus houdt jezelf koest, totdat het moment daar is dat je jezelf veranderd, het zit hem in de effectiviteit en zelf-beweging om tot verandering te komen. Dan pas is het van waarde om jezelf te delen met anderen, dan pas kun je spreken over hoe je voorheen faalde en waarom dat stopte, dit is het punt waarop je, staat voor wie je bent, en je niet meer in het proces bent om daar te geraken. Wanneer je spreekt over hoe je faalde en je bent nog niet staande en je bent nog niet zeker van je zelfbeheersing, dan ben je niet 1 en gelijk aan de groep die staat voor het beste voor iedereen.

Door zo te spreken bedrieg je eigenlijk de anderen, en daarbij natuurlijk ook jezelf, omdat je jezelf bedriegt en het vergoelijkt met het feit dat jij zogenaamd druk bezig bent met een proces.  Nee, je naait jezelf, op deze manier is dit een vorm van publieke verkrachting, door het uitspreken van jouw ongein. Het is alsof je je tong  in je eigen oor steekt, en je in 1 keer je hersenen, je fysieke en elke mogelijke kans om ergens te geraken oplikt, en je zult bemerken dat je constant blijft rondcirkelen in exact dezelfde situatie. Je zult jezelf nergens in bekwamen en je zult blijven ronddraaien in exact dezelfde cirkels.

Op dit moment zijn er mensen die precies snappen waar ik het over heb, omdat dit gedrag is wat je al jaren tentoonspreidt en elke keer wanneer het gebeurd voel je jezelf enorm goed, wat maakt dat je opzoek gaat naar gelijkgestemden die gelijk zijn aan jou wat betreft verkniptheid, en die net als jou geen zelfbeheersing hebben. Met die actie heb je dan plotseling beheersing gevonden, om je zelf-oprechte waarheid met anderen te delen. Maar je bent niet zelf-oprecht, wanneer je ongein deelt met anderen, je bent zelf-saboterend.  Je bent terreur, je terroriseert jezelf en anderen door je angsten toe te staan, door je minachting toe te staan, door jezelf te schande te maken ten overstaande van de hele wereld en daar dan ook nog eens okay mee te zijn, en geen enkele vorm van schaamte te ervaren. Je hebt jezelf afgescheiden van de mogelijke consequenties, en daarom zullen de consequenties traumatischer en fysieker worden. Het zal consequenties genereren die je had kunnen stoppen. Die zul je nu onder ogen moeten zien, wat het erg moeilijk maakt om nog tot enige vorm van verandering te komen.

Depressie
Wil je het echt zover laten komen? Wil je echt door dit soort traumatische situaties heen? Als dat zo is, dan is dit het punt, waarop je moest belanden, je had kansen om te veranderen, je had de mogelijkheid om jezelf te beheersen en je had het principe dat je God bent binnen je eigen realiteit. Dus houdt je koest en weet dat je God bent, wat betekent dat je niet van je laat horen alvorens je jezelf hebt veranderd.  Dan kan je het pad van verandering aanvaarden en aan anderen uitleggen waar je doorheen bent gegaan, zodat je anderen kan helpen.

Jij omarmde dat zelf-destructieve, zelf-saboterende deel van jou en bestempelde het als okay. En door het okay te maken heb je anderen op je hand gekregen. Kun je je voorstellen dat door jouw ongein we nu allemaal genaaid zijn? En dan ga je nog een stapje verder en haal je je hele leven overhoop en dat van anderen, waardoor we allemaal de weg kwijt zijn geraakt. Dat mondt dan weer uit in seksuele consequenties voor iedereen en deze seksuele consequenties zullen voornamelijk seksuele gevolgen voor kinderen hebben. Deze gevolgen zullen gemeten kunnen worden in andere mensen.

Wees geen klojo en bedenk van te voren de consequenties van je zogeheten depressie. De enige depressie die jij hebt, is de teleurstelling dat je, de mensen die in jouw leven hebben geïnvesteerd om jou gelukkig te maken, niet hebt kunnen manipuleren. Je bent niet instaat geweest om slaven te veroveren, dus zul je jezelf meer gaan bekwamen in bedriegen, om zoveel mogelijk slaven te veroveren en deze slaven zul je gebruiken om jezelf gelukkig te maken. Je ziet zulke mensen wel in corporaties in deze wereld als leidinggevende op kantoor of als officieren. Wanneer je naar hun leven kijkt dan kun je zien hoe ze zich door hun depressies heen hebben geslagen en hoe ze daardoor de mensen om hun heen hebben kunnen vergaren als slaven die hen gelukkig maken. Hoe ze het ook doen, door producten, of je direct bij zaken te betrekken, door relaties aan te gaan, het maakt niet uit. Het is hetzelfde proces of patroon dat ze vertoonden eerder in hun leven lijdend aan depressie, ze gaan van een punt van depressie naar een punt van succes en verkopen het vervolgens als een succes verhaal. Maar je verandert niet, je creëert alleen maar slaven.

Pas op dat je geen slaven maakt,  enkel en alleen om jezelf gelukkig te maken. Zorg altijd dat adem na adem, in elk moment, in elke handeling, en overal waarin je deelneemt, je altijd eindigt met wat het beste is voor iedereen. Het zal een maatstaaf zijn, een zekerheid over jouw gelijkheid binnen jouw zelfbeheersing als leven, en altijd uit eigen beweging. Deze graadmeter of voortgang is erg klein, adem na adem, het enige dat je moet doen is het overwinnen van 1 adem. Je overwint 1 adem en dan ga je door naar de volgende adem en overwint hem, je staat, volgende adem, je staat. En je zult zien dat je overal doorheen komt zonder te falen. Het is eigelijk heel gemakkelijk, in kleine behapbare brokjes en het brengt de ultieme verandering teweeg.  Als je jezelf snapt, adem na adem, stop dan die zogeheten depressie verhalen, stop de onderdrukkingen, stop de excuses, stop het zoeken naar slaven die jouw gelukkig moeten maken.

Slavernij is geen acceptabele wijze van beheersing. Zelfbeheersing is 1 en gelijk aan het leven, het heeft geen volgelingen nodig. Als je iemand moet volgen dan heb je te maken met zelf-discipline, diegenen die volgen in zelf-discipline doen dat met de nodige  bescheidenheid,  diegenen die doen alsof ze volgen, staan niet als bescheidenheid, en zullen redenen proberen te bedenken om zich te kunnen afscheiden, en zij zullen zichzelf nooit beheersen, omdat ze Goddelijk en  hemels willen zijn. Dat heeft helemaal niets te maken met beheersing. Zelf-beheersing bestaat  wanneer je instaat bent om effectief je leven in 1 adem te gelijk te nemen, op een manier dat uiteindelijk zal leiden tot een opeengestapeld effect van jou als het leven hier. Dat betekent dus als een voorbeeld zijn voor de anderen, het helpen van iedereen en een permanente verandering van het systeem teweeg brengen in het voordeel van een ieder.

Begrijp goed er is helemaal niets psychologisch aan depressie, maar jij bent het die als een psychopaat op een logische wijze je eigen depressie veroorzaakt. Dit soort condities ontstaan niet zonder jouw volledige medewerking, jouw volledige toestemming en volledige deelname in zelf-bedrog. Stop het zelf-bedrog.

Sluit je aan bij Desteni, binnen de forums wordt er hulp geboden of je start het Desteni I Process als je het lef hebt om je daadwerkelijk te veranderen. We  verwachten niet dat er veel in staat zullen zijn om deze energetische verslaving de baas te worden. Je bent niet meer en niet minder dan een verslaafde, een verslaafde die geen uitweg ziet. Maak je geen zorgen je zult de nodige traumatische ervaringen opdoen door het leven om je uiteindelijk te realiseren dat je zult worden uitgewist als een misbruiker. Er zal geen bedreiging zijn, nog pijn of verdriet, het is eigenlijk simpel, het is wat het is, en het gebeurd de hele tijd om je heen.

Voel jij iets bij het feit dat dieren dagelijks sterven voor jouw geluk, de planten die dagelijks lijden en dood gaan zodat jij je geluk kunt hebben, mensen die dagelijks sterven, zodat jij gelukkig blijft. Heb je ze ooit een enkele adem gegund, laat staan een enkele gedachte, omdat een gedachte altijd meer dan 1 adem is. Is het je al eens opgevallen dat je geen enkele gedachten kan hebben in 1 enkele adem?  Gedachten zijn altijd meerdere ademhalingen, dat is dus een probleem. Dat is erg traag is het niet? Terwijl leven adem na een adem is gecreëerd, dat wat je kwantum  leven kunt noemen. Sluit je bij Desteni aan en we zullen je begeleiden om kwantum leven te begrijpen.

Vertaald door Sylvia Simone Gerssen

Genieten | door Bernard Poolman

Als je zegt – Ik ben vreugde – en je ervaart dit als een gevoel van vreugde dan vraag ik je. – Wat de neuk? – op welke planeet leef je? Je eigen? Hoe durf je jezelf af te scheiden in deze zelf gecreëerde fantasie terwijl de wereld zo’n puinhoop is. Vreugde als energie en als gevoel is altijd zelfgecreëerd en vindt altijd plaats in totale afzondering op voorwaarden die jou de wereld laten accepteren zoals hij is zonder enige toetsing of activiteit.

Als je vreugde een fysieke actie maakt als het ‘levende woord’ dan is het niet langer vreugde als mentale masturbatie. Dan is het genieten als een fysieke ervaring waarbij twee of meer entiteiten zijn betrokken en dat kunnen mensen, dieren of dingen zijn. Alleen genieten is onmogelijk. Je kunt de illusie creëren in je bewustzijn en het vreugde noemen. Je kunt zelfs anderen ermee in laten stemmen dat jij vol van vreugde bent. Hoe het ook zij, echt is het niet en het laat leedvermaak toe. Zoals dit bestaat sinds de eerste hoegenaamde meester die met het concept van vreugde op de proppen kwam.

Stel jezelf de vraag hoe het kan dat je jezelf toestaat te gaan zitten mediteren waarin je een staat van genot als energie creëert en je zult zien dat het fundament altijd geld is. Je hebt geld nodig om jezelf in de één of andere vorm te kunnen afscheiden van de echte wereld zodat je in je zelfgecreëerde illusie kunt gaan zitten die je meeneemt ver van hier naar een geprojecteerde realiteit die alleen voor jou en op jouw voorwaarden bestaat. Een vorm van narcistisch dictatorschap waarin je bewust de gelijkheid van al het leven negeert zodat je in die staat kunt komen waar je zo van houd en waarin je je zo goed voelt helemaal alleen. En dan zijn er de meesters die claimen dat iedereen dit moet doen, zitten en genot creëren – neem het voedsel, het huis en het geld weg en je zult zien hoe snel genot verandert in smart. Zij die hun genot al in lijden hebben zien veranderen zullen hun mond niet opendoen want degenen die nog in de zalige staat verkeren zullen hen aanvallen en zeggen dat ze verliezers zijn die iets niet goed doen. Je moet je mond open doen en je uitspreken en dit misbruik stoppen dat je nog steeds toelaat. Leed is de partner van genot. Je bevind je nog in een staat van genot, draai nu het muntje om.

In leven is geen genot (nog niet) je kunt echter wel genieten.

Bijvoorbeeld:

Ik geniet van dit eten

Ik geniet van deze aanraking

Ik geniet van de hond

Ik geniet van schilderen en de tuin wateren

Ik geniet van de conversatie

Ik geniet van dit gezelschap

Er zijn veel dingen om van te genieten en dit genot mag niet zonder de toewijding naar het creëren van een wereld waarin een ieder gelijke toegang heeft tot genot. Dit genieten vindt altijd plaats in gewaar-zijn als adem. Op het moment dat je denkt, is het genot niet meer omdat je bent verplaatst naar de andere realiteit waar alleen jij bestaat en waar alles is onderworpen aan jouw dictatorschap. Genot bestaat alleen als bewustzijn niet in dit leven. Bewustzijn is alleen energie-geproduceerd door leven – het is niet leven het is een bijproduct dat teruggaat naar de bron en weer beschikbaar komt in een vorm waar leven van kan genieten. Bewustzijn maakte het het exclusieve domein van zelfbedrog. In bewustzijn bestaat het vermogen om jezelf compleet af te scheiden van het leven hier en alle schuld en schaamte voor wat wordt toegestaan op aarde. Pas op voor diegenen die genot onderwijzen, zij onderwijzen ook voorspoed, welvaart, geluk, heil en willen alleen je geld. In een gelijkgeldsysteem zal de noodzaak om een ander te bedriegen voor geld en overleven niet langer bestaan omdat genot er zal zijn voor iedereen.

De wereld is gegeven om allemaal van te genieten, sommigen hebben haar veroverd en tot de exclusieve ruimte van geld en bewustzijn gemaakt. Met gelijk geld zullen we een wereld creëren waar iedereen zichzelf kan en wil vermaken. De wereld zal dan een plek zijn om van te genieten. Niet als een gevoel, maar als een plaats waar genot een levend woord is.

Bestudeer het Desteni materiaal en Gelijk Geld (Equal Money) en maak deze wereld tot een plek waar iedereen van het leven kan genieten!!

Bernard Poolman

vertaald door Mike Lammers

 

“Als je niet van politiek houdt en jezelf niet kunt zien als deel ervan omdat je het oordeelt, is je hersenspoeling compleet want politiek is de enige vredige manier met welke echte verandering kan gebeuren. Het is belangrijk dit te realiseren en politiek actief te worden om te begrijpen hoe de wereld tegenwoordig wordt geleid. Saboteer jezelf niet door iets te oordelen zonder begrip van het belang in de levens van alle mensen in deze wereld.”

 

“3,3 biljoen werklozen in de wereld in 2011 toont duidelijk aan dat kapitalisme niet het systeem is dat het beste voor iedereen gaat voortbrengen. De defecten in de mens zijn toegestaan en opzettelijk ingeprogrammeerd. Kijk de documentaire “Century of the Self” en onderzoek hoe het werk van Freud is gebruikt om de mens van verlangen te creëeren.”

‎”Vraag en Aanbod in het Gelijkheids Geldsysteem zal over effectieve distributie gaan van het aanbod om het leven te eren in al zijn vormen. Vraag en Aanbod in het Huidige wereldsysteem gaat over onoprechtheid, ongelijkheid, hebzucht, competitie, oorlog en misleiding van kennis en informatie, de rijken die gezag hebben over de armen en leven als minder plaatsen dat zgn. marktwerkingen zo blijkbaar de leugen gaat, niet gecontroleerd is door mensen. Welk systeem zal het welzijn van elke familie op aarde verzekeren?”